Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

4220

Dostupno serija

2014

Ukupno naslova

6234

Dostupno sezona serija

3348

Dostupno nastavaka serija

45907

Ukupno videa

50127

Ukupna minutaža filmova

294 dana
0 sati
jedna minuta

Ukupna minutaža serija

1223 dana
15 sati
8 minuta

Sveukupna minutaža

1517 dana
15 sati
9 minuta

Broj lokaliziranih serija

384

Broj lokaliziranih filmova

879

Ukupno lokaliziranih naslova

1263

Minutaža lokaliziranih filmova

60 dana
2 sata
20 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

191 dan
17 sati
50 minuta

Ukupno lokalizirano

251 dan
20 sati
11 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

16,59%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

20,26%

Ultra HD (4K) naslova

1253

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36