Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

6219

Dostupno serija

2384

Ukupno naslova

8603

Dostupno sezona serija

3878

Dostupno nastavaka serija

47781

Ukupno videa

54000

Ukupna minutaža filmova

408 dana
23 sata
38 minuta

Ukupna minutaža serija

1255 dana
19 sati
28 minuta

Sveukupna minutaža

1664 dana
19 sati
6 minuta

Broj lokaliziranih serija

1044

Broj lokaliziranih filmova

3509

Ukupno lokaliziranih naslova

4553

Minutaža lokaliziranih filmova

222 dana
23 sata
55 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

431 dan
10 sati
52 minute

Ukupno lokalizirano

654 dana
10 sati
48 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

39,31%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

52,92%

Ultra HD (4K) naslova

2180

Dolby Vision naslova

731

Dolby Atmos naslova

385