Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

4993

Dostupno serija

2093

Ukupno naslova

7086

Dostupno sezona serija

3528

Dostupno nastavaka serija

46669

Ukupno videa

51662

Ukupna minutaža filmova

343 dana
17 sati
42 minute

Ukupna minutaža serija

1222 dana
6 sati
4 minute

Sveukupna minutaža

1565 dana
23 sata
46 minuta

Broj lokaliziranih serija

605

Broj lokaliziranih filmova

1782

Ukupno lokaliziranih naslova

2387

Minutaža lokaliziranih filmova

118 dana
6 sati
jedna minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

277 dana
4 sata
48 minuta

Ukupno lokalizirano

395 dana
11 sati
10 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

25,25%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

33,69%

Ultra HD (4K) naslova

1711

Dolby Vision naslova

710

Dolby Atmos naslova

364