Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3504

Dostupno serija

1798

Ukupno naslova

5302

Dostupno sezona serija

2942

Dostupno nastavaka serija

43862

Ukupno videa

47366

Ukupna minutaža filmova

246 dana
14 sati
28 minuta

Ukupna minutaža serija

1195 dana
11 sati
20 minuta

Sveukupna minutaža

1442 dana
jedan sat
49 minuta

Ultra HD (4K) naslova

843

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

26

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

451

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
2 sata
7 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
10 sati
50 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1%