Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5258

Dostupno serija

2146

Ukupno naslova

7404

Dostupno sezona serija

3587

Dostupno nastavaka serija

45666

Ukupno videa

50924

Ukupna minutaža filmova

353 dana
23 sata
15 minuta

Ukupna minutaža serija

1196 dana
8 sati
27 minuta

Sveukupna minutaža

1550 dana
7 sati
43 minute

Broj lokaliziranih serija

767

Broj lokaliziranih filmova

2495

Ukupno lokaliziranih naslova

3262

Minutaža lokaliziranih filmova

162 dana
22 sata
30 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

333 dana
8 sati
33 minute

Ukupno lokalizirano

496 dana
7 sati
4 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

32,01%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

44,06%

Ultra HD (4K) naslova

1970

Dolby Vision naslova

717

Dolby Atmos naslova

379