Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5778

Dostupno serija

2256

Ukupno naslova

8034

Dostupno sezona serija

3714

Dostupno nastavaka serija

46719

Ukupno videa

52497

Ukupna minutaža filmova

382 dana
15 sati
50 minuta

Ukupna minutaža serija

1229 dana
4 sata
23 minute

Sveukupna minutaža

1611 dana
20 sati
13 minuta

Broj lokaliziranih serija

908

Broj lokaliziranih filmova

3099

Ukupno lokaliziranih naslova

4007

Minutaža lokaliziranih filmova

198 dana
10 sati
37 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

386 dana
22 sata
59 minuta

Ukupno lokalizirano

585 dana
9 sati
36 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

36,32%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

49,88%

Ultra HD (4K) naslova

2201

Dolby Vision naslova

731

Dolby Atmos naslova

385