Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5891

Dostupno serija

2728

Ukupno naslova

8619

Dostupno sezona serija

4388

Dostupno nastavaka serija

50458

Ukupno videa

56349

Ukupna minutaža filmova

389 dana
14 sati
38 minuta

Ukupna minutaža serija

1347 dana
19 sati
6 minuta

Sveukupna minutaža

1737 dana
9 sati
45 minuta

Broj lokaliziranih serija

1447

Broj lokaliziranih filmova

3491

Ukupno lokaliziranih naslova

4938

Minutaža lokaliziranih filmova

221 dan
23 sata
7 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

599 dana
jedan sat
32 minute

Ukupno lokalizirano

821 dan
0 sati
40 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

47,26%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

57,29%

Ultra HD (4K) naslova

2816

Dolby Vision naslova

797

Dolby Atmos naslova

446