Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3320

Dostupno serija

1684

Ukupno naslova

5004

Dostupno sezona serija

2782

Dostupno nastavaka serija

42572

Ukupno videa

45892

Ukupna minutaža filmova

232 dana
2 sata
0 minuta

Ukupna minutaža serija

1153 dana
8 sati
38 minuta

Sveukupna minutaža

1385 dana
10 sati
38 minuta

Ultra HD (4K) naslova

706

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

27

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

451

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
jedan sat
39 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
10 sati
22 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.04%