Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5658

Dostupno serija

2696

Ukupno naslova

8354

Dostupno sezona serija

4338

Dostupno nastavaka serija

50335

Ukupno videa

55993

Ukupna minutaža filmova

374 dana
15 sati
7 minuta

Ukupna minutaža serija

1338 dana
5 sati
27 minuta

Sveukupna minutaža

1712 dana
20 sati
35 minuta

Broj lokaliziranih serija

1393

Broj lokaliziranih filmova

3229

Ukupno lokaliziranih naslova

4622

Minutaža lokaliziranih filmova

204 dana
22 sata
33 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka

577 dana
17 sati
20 minuta

Ukupno lokalizirano

782 dana
15 sati
54 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

45,69%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

55,33%

Ultra HD (4K) naslova

2697

Dolby Vision naslova

778

Dolby Atmos naslova

431