Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

4434

Dostupno serija

2018

Ukupno naslova

6452

Dostupno sezona serija

3373

Dostupno nastavaka serija

45802

Ukupno videa

50236

Ukupna minutaža filmova

308 dana
10 sati
47 minuta

Ukupna minutaža serija

1221 dan
13 sati
16 minuta

Sveukupna minutaža

1530 dana
0 sati
3 minute

Broj lokaliziranih serija

464

Broj lokaliziranih filmova

1187

Ukupno lokaliziranih naslova

1651

Minutaža lokaliziranih filmova

80 dana
17 sati
26 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

225 dana
7 sati
39 minuta

Ukupno lokalizirano

306 dana
jedan sat
6 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

20,00%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

25,59%

Ultra HD (4K) naslova

1249

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36