Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5454

Dostupno serija

2578

Ukupno naslova

8032

Dostupno sezona serija

4146

Dostupno nastavaka serija

48522

Ukupno videa

53976

Ukupna minutaža filmova

359 dana
8 sati
2 minute

Ukupna minutaža serija

1276 dana
2 sata
56 minuta

Sveukupna minutaža

1635 dana
10 sati
58 minuta

Broj lokaliziranih serija

1274

Broj lokaliziranih filmova

3026

Ukupno lokaliziranih naslova

4300

Minutaža lokaliziranih filmova

191 dan
3 sata
24 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka

529 dana
19 sati
jedna minuta

Ukupno lokalizirano

720 dana
23 sata
5 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

44,08%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

53,54%

Ultra HD (4K) naslova

2404

Dolby Vision naslova

758

Dolby Atmos naslova

409