Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3769

Dostupno serija

1918

Ukupno naslova

5687

Dostupno sezona serija

3158

Dostupno nastavaka serija

46412

Ukupno videa

50181

Ukupna minutaža filmova

267 dana
2 sata
28 minuta

Ukupna minutaža serija

1240 dana
13 sati
18 minuta

Sveukupna minutaža

1507 dana
15 sati
46 minuta

Ultra HD (4K) naslova

1022

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

43

Broj lokaliziranih filmova

18

Broj lokaliziranih nastavaka

473

Minutaža lokaliziranih filmova

1 dan
13 sati
55 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
4 sata
11 minuta

Ukupno lokalizirano

15 dana
18 sati
7 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.05%