Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3413

Dostupno serija

1719

Ukupno naslova

5132

Dostupno sezona serija

2861

Dostupno nastavaka serija

43192

Ukupno videa

46605

Ukupna minutaža filmova

238 dana
2 sata
11 minuta

Ukupna minutaža serija

1169 dana
8 sati
59 minuta

Sveukupna minutaža

1407 dana
11 sati
11 minuta

Ultra HD (4K) naslova

768

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

26

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

450

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
jedan sat
40 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
10 sati
23 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.03%